Stikkordarkiv: kabaret

Ivar Medaas – Dar kjem Dampen – var på Kystturne

«Ein pangstart på kystturnéen i går! Stappfullt hus på Breidablikk samfunnshus Olav måtte gje frå seg garderobesofaen for at folk skulle få sitja. Eit fantastisk publikum og ei stor oppleving for oss i Dampen. I kveld er det Grendatun i Uggdal», står det på Ivar Medaas – Dar kjem Dampen side eigen Facebookside. 

Kystturneen gjekk heilt på tampen av august, og haldt fram i indre strøk før den enda i Bergen på Lille Ole Bull Scene med ekstraforestillingar utover i oktober.

Claus Sellevoll var frontfiguren som også imiterte Ivar Medaas, med seg på scena hadde han Olav Stedje, Annlaug Børsheim og Aage Vaksdal. I kabareten Dar kjem dampen følgde vi den folkekjære visesongaren Ivar Medaas si reise frå fjøs til scene. Vi vart tekne tilbake til tida då kaia og krambua var viktige møteplassar for menneska i utkanten. Frodige karakterar og det typiske kystlynnet vart framstilt med respekt og kjærleik plassert i eit miljø og ein kultur som er i ferd med å forsvinne. vi fekk og eit gjenhøyr med kjente og kjære viser. Ivar Medaas var odelsguten frå Alversund i Nordhordland som vart spelemann, visekunstnar og humorist. Gjennom samarbeidet med komponisten Geir Tveitt og diktaren Jakob Sande vart ikkje forma hans berre rekna som nyskapande, den vart sett på som legendarisk.

Forestillinga i Sævareid i Fusa var starten på kystturnéen som gjekk vidare til Uggdal på Tysnes, Oseana i Os, Bømlo kulturhus på Bømlo og Holmeknappen i Meland, i tillegg til nokre stader som ikkje er i kystsogeregionen. Etter kystturnéen vart forestillinga vist på Lille Ole Bull Scene med fleire ekstraforestillingar. Arrangørane i Fusa meldte om gode tilbakemeldingar frå artistane. Utruleg fin stemning. Folk hadde ikkje lyst å gå hem att!

Reaksjonar frå Tysnes kan du sjå i Tysnesbladet, der syntes dei det var heit Fantastisk! På kaien på Holmeknappen i Meland skreiv avisa Strilen at Folk stod som sild i tønne for å få med seg kystkultur og førestillinga «Ivar Medaas-Dar kjem dampen», og oppslag frå kaien fyller framsida med overskrifta Kystsogesuksess.

Dagleg leiar fekk med seg forestillinga i Os og var mellom dei som opplevde Stor stemning og flotte tilbakemeldingar frå publiken i Oseana i kveld. Her fekk publikum både mimre og le, høyre fin musikk og sjølve Oster si hese fløyte, og sjølvsagt signatursongen Dar kjem Dampen. 

Ta gjerne ein kikk på IvarMedaasDarKjemDampen sine eigne sider, der dei har rapporterar både frå forestillngane langs kysten, og ikkje minst frå då forestillinga vart sett opp i Bergen.