Stikkordarkiv: frivillighet

Nordanger gardsmuseum på Radøy

Nordanger gardsmuseum var siste arrangement ut i dei 20. kystsogevekene, Kystsogevekene 2016, 18. september var den gamle skulestova open.

Etter eit besøk på Radøy ridesenter gjekk turen videre frå Mangerområdet til Nordanger. Langs Radøyvegen ligg to generasjonar nedlagde Gamle Nordanger skule, den nyaste er i dag Nordanger grendahus, medan den litle kvite stova er Nordanger gardsmuseum.

Nordanger gardsmuseum er i den gamle skulen som opprinneleg vart bygd ein annan stad på Nordanger i 1864, men vart flytta dit den står i dag i 1884. Den vart då også utvida med kammers og loft som bustad for læraren.

I 1912 vart skulen nedlagt og bygninga vart brukt som bedehus fram til 1980, og det sto etter det tomt og til nedfalls fram til 1998.

Noværande eigar Johannes B. Birkeland overtok huset av kommunen i 1998, og har sidan det sett det i stand, og samla inn ei rekkje gjenstander knytt til skule, kvardagsliv, fiske, skomaking, bedehusliv og mykje anna.

Vi hadde ein fin oppleving, og fekk ein lang prat med eigaren, som fortalte oss om historien til bygningen, om gamle dagar, om ulike gjenstansgrupper og gav oss mykje lærdom.

Kvar einaste gjenstand i det litle, men fulle huset har si fortelling, og her kan ein nytte rikeleg med tid, og her er mykje å lære. Tusen takk for oss!

Middelalderfestival på Bergenhus festning

Festningsdagene blei arrangert på Bergenhus festning siste helga i august. Då var festningen fylt med middelaldermenneske og aktiviteter.

I Kystsogevekene er det mykje kystkultur, og mykje historie og gamle dagar, men på Festningsdageene vert det litt meir av soge og det som var utgangspunktet for Kystsogevekene, nemleg konger og spel om makt og dominans. Håkonarspela var første byggesteinen i Kystsogevekene og spela handla om utviklinga av kongemakta i Norge.

Festningsdagene går føre seg på Bergenhus festning eit viktig maktsentrum i Norge i middelalderen. På Festningsdagaene  er det ikkje sogespel eller skodespel, men levandegjering av mellomalderen i form av middelaldermennesker, med både handverkarer, krigarar og handelsfolk.

Det visast fram handverk og kriging, med sverd og skjold, pil og boge, kastemaskin og kanon. Publikum fekk vere med å skyte med pil og boge, nokre heldige fekk trekke  den store kastemaskinen Magnus, som Bjørgvin handverkslag viste. Dei demonstrerte artilleri for publikum. Det var kampoppvising med Kongshirden 1260, sverdleik med Tidsreiser og dessutan ein liten kastemaskin som born kunne forsøke å treffe ein liten mur med.

På marknaden kunne ein kjøpe ullstoff og garn, glas, smykker, leikevåpen og andre mellomaldervarer. Det vart vist fram urter og varer laga av urter og planter, til medisinsk bruk, til såper, oljer og mat, og sal av mat i frå fleire kafetelt.

I Rosenkrantztårnet holdt den unge dronning Ingeborg til, og borna kunne gå på hoffskule og lære seg å te seg rundt og hilse på den unge dronninga, og etterpå vise fram dans og hoffetikette nede på marknaden.

Canardus horribilis sørga for middelalderstemning med deira fengande middelaldermusikk. På kvelden sette dei også stemninga i telta borggården der det var oppvarming før Wardruna skulle ha konsert inne i Håkonshallen, både laurdag og søndag. Vi fekk ein fantastisk opplevelse lyd, lys og ikkje minst stemning i den store kongelege steinhallen.

Festningsdagene er et samarbeidsprosjekt mellom aktører på Bergenhus Festning; Kommandantskapet på Bergenhus, Statsbygg Vest, Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og Bymuseet i Bergen.

Tusen takk for ein flott middelalderopplevelse!

Følg gjerne Festningsdagene på Facebook

 

Møtepunkt Stend stasjon

Osbanens venner inviterte til open dag på Stend stasjon
søndag 21. august. 

Denne dagen inviterte dei også til veteranbiltreff ved stasjonen, og i samarbeid med at Hordamuseet som hadde arrangementet Gøy på landet, hyrte dei inn veteranbuss for å frakte folk høveleg frå moderne Lagunen terminal til Stend stasjon. Det var stas å møte den gamle veteranbussen, og første tur var det fullt på bussen.

Ved Stend stasjon var det også møtt fram 12 veteranbilar av forskjellige årgangar fra Bergen Veteranvogn Klubb.

Nesttun-Osbanen var en smalspora jernbane som gjekk mellom Nesttun og Osøyro. Banen ble opna1. juli 1894 og nedlagt 2. september 1935 som første jernbanestrekning i Norge.

Stasjonsbygningen på Stend vart bygd i sveitsarstil, og stod klar til Osbanen opna i juli 1894. Bygningen er no den einaste av stasjonsbygningane frå Osbanen som står att i si opphavelege utforming. Både interiør og eksteriør er stort sett som for hundre år sidan.

Osbanens venner har jobba i mange år for å ta vare på den gamle stasjonsbygningen, eit kort skinnestrekk, eit lite togsett, men ikkje minst også historia til Osbanen. Dei har laga ein utstilling i venterommet, og på opne dagar kan du kjøpe postkort og få dei stempla med stasjonens eige poststempel.

Passasjerar få bussen, veteranbilane og andre gjorde at det kom mange besøkende denne dagen. Det vart solgt rikeleg med Is, vafler og kaffe.

Dei som ville kunne få kjøre veteranbil ned til Hordamuseet og Gøy på landet. En bil, en Cevrolet 1925-modell kjørte tre turer ned dit.

Tusen takk til arrangørane Osbanens venner og deira samarbeidspartar for ein fin oppleving med gamle tog, buss og bilar!

Frå Litlebergen og offisiell opning av Kystsogevekene 2016

Her er mange bilder fra opningsdagen av Kystsogevekene 2016 på Litlebergen. Ein våt, men flott dag! 

Ved den offisielle opninga av dei 20. Kystsogevekene var det talar ved ordførar Øyvind Oddekalv, som trakk fram Litlebergen sin historie og kystsoge. Nyvalgt styreleiar i Stiftinga Kystsogevekene Børge Haugetun talte på vegne av stiftinga om dei 20. Kystsogevekene, og årets kystsogeveker. Varaordfører i Hordaland fylkeskommune, Pål Kårbø sto for den offisielle opninga av Kystsogevekene.

Kystsogevekene har gjennom alle desse 20 åra vore støtta av fylkeskommunen, og arrangement har gjennom alle desse åra funne stad i 22 kommunar på heile Vestlandskysten.

Det var første gong i Kystsogevekene sin 20 år lange historie at den offisielle opninga var lagt til Meland kommune, og dessutan første gong at det var arrangement i Kystsogevekene på Litlebergen. Det passa fint å ta i bruk ein ny arena på Litlebergen, når opninga skulle vere i Meland.

Arenaen var Litlebergen båtlag sitt hamneanlegg med båtplassar og gjestehamn. Det gamle Møllehuset er pussa opp og sett i stand av båtlaget. Det var rigga til scene på kaien, og kafe og salsboder på land. Det var aktivitetar for born, ein gamal traktor og båtmotorar å sjå, og ikkje minst høyre på.

Det var lagt opp til at ein kunne nytte heile dagen på Litlebergen, med underhaldning, fiskekonkurranse, båttur i Fløtøyosen, kajakkpadling, og mykje anna. Det var svært leit at ikkje veret var på vår side, dette gjorde nok sitt til at mange ikkje våga å ta turen ut i det grå og våte veret.

Dei som kom, fekk likevel ein flott dag, gjennomført og mangfaldig sett saman av ein flink arbeidsgruppe. Åge Skjelvik sto bak roret, og hadde med seg eit flott manskap av erfarne arrangørar  frå Kystsogedagane i Meland. I tillegg var det også knytt til seg lag og grupper med tilhøyre i denne delen av kommunen.

Nordhordland Padleklubb, som hadde ei flott oppvising med mange kajakkar, og demonstrerte kunstar, ruller og kameratredning.

Kuttaren MK Fyksesund gjekk turar i Flatøyosen og hadde guide med seg ombord som fortalte om kulturhistoria på ulike starer kring osen, både på Håøy, Flatøy og Fosse.

Sangkoret Vågen sin festforestilling Frå Broadway til Litlebergen vart på grunn av veret flytta inn i tredje høgda  Møllehuset. Her var det fullsett sal mellom råbjelkene, i det ikkje heilt ferdige lokalet. Det var ei flott ramme kring ei flott forestilling som fenga og underhaldt alle, både songarar og publikum. Vi fekk ei flott stund med musikk med Bjørn Berntsen og Ingelin Skei som solist, og Kristine Fluge som dirigent.

Det var god stemning og godt humør, der songarane gjorde raske og enkle omkledningar på scena, og enkle rekvisittar sette rammene og flytta oss med frå ene musikalen etter den andre, frå Bør Børson, Cats, Mamma Mia og Spelemann på taket.

Tusen takk til Meland kommune, arbeidsgruppa for Kystsogedagane, lag og organisasjonar, enkeltpersonar, frivillige og andre som sto på for å gje oss alle ein fin, om enn grå, opningsdag for Kystsogevekene 2016 – den 20. i rekka!

Den offisielle opninga i pressa:

Avisa Nordhordland sin billedserie frå opninga

Strilen sin reportasje frå opningsdagen

Modellbåter av fjordabåtar

Sjå mange av dei gamle fjordabåtane i skalert til liten størrelse ombord i M/S Vestgar på  Kystsogedagane i Meland, Holmeknappen. 

Bergen Skala Modellbåtklubb er ein gjeng båtentusiastar som legg mykje arbeid ned i å bygge modellar bygge modeller av båter som folk langs kysten kjenner igjen, anten det er fjordabåtar, ferger, hurtigbåtar, hurtigruter eller marinefartøy.

Det er særs begrensa med byggesett å få kjøpt av slike fartøy, og dei har utvikla metoder for å bygge båtene sjølv, slik at i dag vert langt dei fleste modellene bygd heilt fra scatch basert på teikninger og bilete. Mykje arbeid vert lagt ned for å finne fram til mest mogeleg informasjon om kvar av båtane dei bygger.

Dei siste to til tre åra har dei hatt eit prosjekt med å bygge fjordabåter og sjøbusser som trafikkerte områdene vest og nord for Bergen. Gjerne kalt «kvart over to-båtene» (då dei gjekk fra Bergen kvar lørdag kl.14.15 –  då var det helg!)

Det er eit 10-tals modeller av denne båttypen dei kjem til å vise fram på utstillinga om bord på Vestgar på Kystsogedagane i Meland, Holmeknappen søndag 28. august. Følgene modeller er med på utstillingen; Seimstrand, Hosanger I, Oster, Vestgar, Melanddrott, Alversund, Midthordland og Hernar.

Bergen Skala Modellbåtklubb gjer eit viktige bidrag til å ta vare på kystkulturen – ikkje minst i vårt distrikt, då det er mye historie i kjølvatnet av desse båtane.

Bergen Skala Modellbåtklubb (BSMBK) består i dag av litt over 35 medlemmer, kor 15 er aktive. Klubben vart starta på 1970-tallet ved at eit beskjedent antall entusiaster med interesse for båter kom sammen. BSMBK har i dag sitt møtested (annankvar tirsdag) på Godvik skole, Bergen vest. I kjelleren har klubben sitt byggelokale kor dei som har mulighet til det, kan komme saman på dagtid for å bygge. Dette gjev selvsagt inspirasjon i tillegg til det sosiale aspektet.

Tusen takk til Frode Bjelland, for alle bilder og informasjon frå i Bergen Skala Modellbåtklubb.

Sjå programmet for Kystsogedagane i Meland, Holmeknappen.

Modellbåtane kjem søndag, men programmet på Holmeknappen startar alt fredag kveld med Kulturkveld i stove og løe. Lørdag og søndag blir det marknad, underholdning og aktivitetar.

Fra Hanevikdagen på Askøy

Heilt på tampen i årets Kystsogeveker vart det for femte år på rad arrangert Hanevikdagen, i år søndag 14. september 2014. Som elles denne seinsommaren var det herlig vær, og folk fann vegen til Hanevik. Det var sett opp veteranbuss nærast i skyttel frå Ask, for sjarmen sin del, men også av omsyn til trafikk og parkering. Då vi kom fram var det likevel lett å sjå at her var mykje folk, for her var også mange bilar.

Butikk Josefine med brukt, nytt og kare, held til på Hanevik i det gamle losjehuset til avhaldsrørsla IOGT. I høve Hanevikdagen var det i tillegg ein lite loppis på uteplassen, her fann vi og mange andre vegen. Her kunne ein finne små skattar, gamalt eller nytt, eller ta seg ein kopp kaffe eller kortreiste- og økologiske småretter.

Årets tema for Hanevikdagen var mat og matkultur. Utgangspunktet for tema var at for femti år sidan var mattradisjonene kanskje bestemt av kva ein dyrka sjøl og kva som var å få fatt i. I dag finn vi råvarer og retter fra heile verden i nærbutikken. Hanevikdagen ville finne ut om vi har noko som kan kalles lokal matkultur framleis? Med seg til å sjå nærare på matkulturen hadde dei fått Norsk sjømatsenter som haldt kokkekurs for born, eit for dei minste, og eit for born i skulealder. Det var også foredrag om mat frå fjæra ved Arne Druinker. Det var også lagt vekt på mat og mattradsjonar hos utstillarane og salsbodene i år, der også dei lokale Bakstehuset på Ask var mellom utstillarane.

Arrangementskomieen i Hanevik fortalte på Facebook etter arrangementet at dei hadde hatt oppsummeringsmøte. «Med 775 solgte inngangsbilletter satte vi ny besøksrekord! Takk igjen til alle som bidro med dugnad, til alle som stod i boder, solgte mat, til alle som bidro med aktiviteter og ikke minst – til alle dere 775 som besøkte oss og vandret smilende omkring. Som Torill sier det – Hanevikdagen er til for at folk skal komme ut av husene sine og møte hverandre! Det gjorde vi.» 

Vi er glade vi også tok turen, det er alltid like kjekt å oppleve den sjarmerande og flotte Hanevikdagen!

Askøyværingen hadde ei førehandsomtale om Kokkeliering på Hanevik før dagen.

Følg gjerne Hanevikdagen på Facebook

Frå Håkonarspelet – Kongen med Gullhjelmen

Første helga i september var det igen klart for Håkonarspel på Fitjar. Johannes Heggland skreiv i si tid fem Håkonarspel som alle var med i Kystsogevekene. Det vert berre sporadisk sett opp, og Kystsogevekene er svært glade dei gongane eitt av dei vert framført. Vi fekk eit lite utdrag av Håkonarspelet – Kongen med Gullhjelmen i fjor, då Fitjarsoga vart vist, og dramaet kring Håkon den gode er ein viktig del av dette, dette utdraget vart vist inne i kultur og idrettssalen, og utan kostymer eller kulisser. I år vart spelet vist i fullskala ute i Moahagen igjen, slik det var i 2010.

Før sjølve spelet begynte var det høve til å få ei historisk innføring i Håkon den Gode og arven etter han, Kjetil Evjen haldt føredrag i biblioteket i Kultur- og idrettshallen. Det vrimla av statistar og aktørar i vikingklede i området, og det var ei viss spenning kring i og lokala, mange born og vaksne skulle vere med på spelet. Etter føredraget gjekk dei fleste vidare til Moahagen og spelplassen.

På veg dit støtte vi på nokre vikingar som slakta ein hjort, og ei gruppe som sat samla kring eit bål, og praten surra både vikingane i mellom og  i publikum. Frå bortaste bakken i Moahagen kom den karakteristiske lyden av ein smed i arbeid, og bålukt låg over heile området og skapte stemning. Mens vi sat der og venta på at spelet skulle byrje kom det born forbi med ein geit i band, grupper av born, unge eller vaksne gjekk spaserande forbi medan dei småprata eller styrte med sitt, folk helste på kvarandre når dei passerte. I det heile tatt tablå som skulle gje inntrykk av kvardagsliv på ein stor og travel vikinggard.

Så kom spelet i gong, og vi kunne ta inn over oss historien om Kongen med Gullhjelmen, med dramatikk, kjærleik og stid. Eit flott gjennomført spel og verkeleg imponerande at det skal ha vore 94 aktørar på scena under spelet, og med orkester, sminke og kostymefolk var totalt 130 personar involvert! Dette er eit dugnadsløft det står stor respekt av!

Fitjarposten har ei større reportasje frå førestillinga.

Før spelet kom i gong var det også eit tablå framført av skuleelevar i høve grunnlovsjubileet.

 

Flotte båtar på Vervadagane i Sagvåg

Vervadagane 2014 var 30. august og 31. august, og det var på Jensaneset i Sagvåg på Stord, det gå gjekk føre seg.

Elevar frå Sagvåg skulen har tidlegare år vore med på Vervadagen og fortel sjølv: På ”vervadagen”, som er kvart år i slutten av august, blir dei gamle maskinene teke i bruk. I smia er det smedar i full aktivitet. Den heilt spesielle oppgangssaga blir nytta til å saga opp tømmer. Bekgryta spreier lukt over delar av området og ”steamaren” blir nytta til å varma opp skipsplankar. Ein kan og sjå korleis ”naglafresen” lagar naglane som blei nytta i tusental til eit nybygg. Ved kaien ligg det båtar, fleire har historisk tilknytning til verven. Det finst og enno arbeidarar som har eit langt yrkesliv ved verven bak seg, og som kan fortelja om livet der. I eit av bygga blir det enno bygd færingar på hobbybasis. Det gjev og eit unikt høve til å sjå og læra det grunnleggande ved båtbygging. 

Dagleg leiar i Kystsogevekene har sjølv hatt gleda av å vere med på Vervadagane ved fleire høve, og kan slutte seg til elevane sine skildringar av stemninga og opplevingane av Vervadagane som vi fekk med oss laurdagen av også i år. Det var stor stas for minsteguten å få komme ombord i den store Redningsskøyta og snakke med mannskapet ombord, og at den Eliasbåten hadde meldt avbud vart flott kompensert med besøk av den artige litle farkosten Brit Besto som ein grei bestefar hadde bygd til barnebarnet, og gjeve namn etter bestemora – stor stas og eit artig syn i vågen mellom dei større båtane.

Avisa Sunnhordland har også laga ein reportasje frå årets vervadagar, med utgangspunkt i keramikaren som kjem hele vegen Frå Sandnes til Vervadagane for å selgje varene sine, og for å få med seg den flotte dagen. Vi hadde ikkje høve til å vere med begge dagar, men søndag med Vervagudsteneste er også omtala i Bydelsbloggen for Sagvåg.

På Jensanest er det eit levande båtbyggarmiljøet som har lang historie bak seg. Det hadde vore bygd båtar på staden i lang tid alt då Ottesen Skibsbyggeri etablerte seg på Jensaneset i 1825. Verksemda hald fram like til ut på 1960-talet. Då gjekk dei over til skipsreparasjonar, til ut på 1980-talet.

I dag er det framleis et vanleg syn å sjå båtar av ulikt slag ligge på slippar, i hallar, på land og ved kai, ei mengde båtar som er under reparasjon. Båtbyggarmiljøet er haldt i hevd av Skipstømraren som «… restaurerer, gjenoppbygger, innreder, skifter, utbedrer og bygger  nytt, kort sagt alt som har med en trebåt å gjøre samt alt som har noe med tre å gjøre ombord på en båt». Lista er lang over kjente og ukjente båter som har vore innom for reparasjonar hos Skipstømraren.

Sagvågen Kystlag er også viktig del av kystmiljøet på Jensaneset, og har sidan dei etablerte seg i 1993 vore ein viktig forkjempar for og drivkraft for kystkultur i Sagvåg. Det er også svært hyggeleg at dei vart heidra med Kulturprisen i Stord for arbeidet sitt med kystkulturen.  Dei driv dei med båtbyggingskurs, omvising for skuleklassar og andre grupper. Dei vøler gamle båtmotorar og har sett i stand og tatt i bruk oppgangssaga. Vervadagane på Jensaneset er kanskje det viktigaste utstillingsvindauga for å visa kva den lokale kystkulturen er, og dei to siste dagane i august var det igjen tid for Vervadagane. At det er mykje flott båtar å sjå på Jensaneset er det liten tvil om, her kan fotografar boltre seg i skuteliner og vakre detaljar.

Kyststemne i Trellevik og Johannes Kleppevik Minnepris

Kyststemne ved Trellevik kystkultursenter i Sund

Alt frå starten av Kystsogevekene i 1997 har det vore aktivitet ved Trellevik kystkulturenter, med mellom anna kanopadling, utstillingar og kafe, familiedag og segling. Etter eit år med arrangemnt på forsommaren, var Kyststemnet i Trellevik tilbake til seinsommaren, nærmare bestemt søndag 24. august. I år var det også ramma for å dele ut årets Johannes Kleppevik Minnepris.

Kyststemnet startar med gudteneste søndagen, og etter gudstenesta går det slag i slag med sjø- og øysafari, kappseilas for vaksne. Store og små fekk boltra seg med ymse aktivitear til sjøs og på land, og i konkurransar. Det var også grilling. Kappseilas er viktig del av arrangementet, sjølv om det dessverre ikkje er så mange deltakarar med. I år var det berre tre, og ein måtte bryte på grunn av problem med roret. Det betyr imidlertid ikkje at dei ikkje er dyktige seglarar som er med. Årets vinnar er grossist i Trellevikpokalen, han har ved fleire høve fått vandrepokalen til odel og eige, etter tre sigre, og årets siger var den andre i rekka på denne pokalen.

Til Kyststemne høyrer det ikke berre aktivitetar på sjø og land til, det brukar også å vere eit kulturprogram, og i år var det bestemt at det skulle vere utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris, og kulturprogrammet vart derfor prega av Kystens trubadur.

Silje Emilie Pedersen og Linn Ødegård spelte mellom anna eigenkompnert musikk på toradar. Sotra folkedansarlag viste eit langt danseprogram, og hadde mellom anna øvd inn Vårvise i naustet av Johannes Kleppevik, den var også delt ut til allsong i naustet. Det var også eit kåseri om strilakulturen.

Kulturprogrammet i Bygnaden denne augsutdagen var knytt opp mot at det skulle vere utdeling av Johannes Kleppevik Minnepris, og noe var tiden komen for tildelinga av Minneprisen til Nils Harald Lie frå Fjell. Han kjente Johannes Kleppevik godt, då dei jobba saman om Torgdagen i Bergen sidan oppstarten i 1977. Det var likevel vel så mykje Nils Harald Lie sitt andre arbeid for kystkulturen og strilakulturen som var grunnen til denne utmerkinga denne gongen. Gjennom mange år har han samla inn eit omfattande materiale av intervju med eldre personar på Sotra, og i dag er dette av stor kulturhisotrisk verdi, og vil verte ei særs vikig kjelde til å forstå og ta vare på mykje av den gamle kystkulturen på Strilalandet.

Kyststemnet i Trellevik var eit flott familiearrangement som gjekk over i eit fint kulturprogram i den store Bygnaden på Trellevik Kystkultursenter. Det var ei flott ramme kring utdelinga av minneprisen etter kystens trubadur Johannes Kleppevik.

Folkeakademiet Sund arrangerte Kyststemne i Trellevik saman med soknepresten i Sund, Tofterøyspeidarane, Tofterøy bygdelag, Toftosen seglarlag, Sund kystlag.

Takk for flotte Kystsogeveker 2014!

Det er utruleg kjekt og viktig for Kystsogevekene å trekke frem alle dei frivillige lag og organisasjonar og enkelsmenneske som står bak alle desse flotte arrangementa som gjev oss alle så mange flotte og gode opplevingar!

Bak kvar modellbåtbygging som ungane kosar seg med å lage, står det organisatorar som lagar treemner og skaffar materialer slik at det skal vere kjapt og kjekt for ungane å lage sit eige fartøy. Bak kvar konsert eller forestilling er det ikkje berre artistar som førebur seg, det er også stolar som skal berast fram, forfriskningar som skal handlast inn, kaker som skal bakast eller vaflar som skal steikast.

Kvar av fjordabåtane som deltek på arrangement har mannskap som stiller opp, fører fartøyet og villig fortel og fomider historie til båten dei brenn for. Mange av dei sit på uvurderleg kunnskap og evne til å  handtere dei gamle maskinane og båtane.

Bak kvar marknad eller messe er det utstillarar, men også ei gjeng med menneske som skal legge til rette for at uststillarar skal kunne selgje varene sine. Det skal leitast fram utstillarar som sel varer som ein ønskjer skal passe til marknaden sin profil, det skal gjerast avtalar, det skal kan hende leggast fram straum, bord, benker, stoler og telt skal på plass. Utstillingar skal organiserast, kontakt med kunstnare, foredragshaldarar og musikarar i forkant, og sjølve det praktiske kring arrangementet.

Det skal lagast plakatar, vaktlister, oppgåver skal fordelast både i forkant og på sjølve arrangementsdagen. I det heile tatt så kan det vere lett å gløyme alt arbeidet og innsatsen som ligg bak og i forkant av sjølve arrangementet, og i tillegg til gjennomføringa når dagen er komen.

Dei skal alle ha heider som står på for å gje oss gode opplevingar og gode møteplassar. Dei ivrar for å syne fram kva dei har å by på og kva dei er stolte av. Dette gjer også at vi føler vi høyrer til, og at her vil vi vere! TUSEN TAKK SKAL DE HA, ALLE SAMAN! 

 

Bileta under får presenterer nokre få av dei hundretals som har stilt opp i løpet av desse vekene: