Stikkordarkiv: dugnad

Padling og handel på Langøy Kystkultursenter

Helga 23. – 24. august var det igjen tid for Langøymarknaden, Fjell kystlag var arrangør, men samarbeida med fleire andre partar, som Lokøy velforening, Algrøy bygdalag mfl.

I 20 år har Fjell kommune hatt ein avtale med grunneigarar om bruk av plassen og det har vore ei eigen stifting. Kommunen har brukt mykje pengar på vedlikehald av den gamle bygningsmassen og området på handelsstaden på Langøy Kystkultursenter. No er stiftinnga oppløyst og Langøy er tilbake på private hender når arvingar har tatt over. Som Vestnytt  skriv er ikkje dette nødvendigvis noko negativt, arvingane leiger ut to av bygningane på Langøy Kystkultursenter, og dessutan Barkaloftet som er eit flott selskapslokale.

Nye eigarar var heller ikkje noko hinder for Langøymarknaden, som har vore tradisjon sidan 2002. Den helga var det liv og røre kring handelsstaden, med utstillarar i alle bygningar, og aktiviteter i tun, på kaiar og i den flotte vika.

I vika innom sjølve handelstaden var det høve både for leike i fjæra, bade og ikkje minst ta seg ein prøvetur i kajakk eller kano. Sjølv hadde eg med ein 7-åring som forsøkte kajakk på Havfestivalen helga før, og han var ikkje vanskjeleg å få med seg til Langøy då han hørde at det var kajakkar der. Veldig stas både for han, og mange andre born å prøve.

Borna kunne også få lage seg ei tau på ein liten snordreiar saman med Husflidslaget.

Det var 30 utstillarar innanfor eit breitt spekter, frå måleri, brukskunst, husflidsvarer, lokalmat, bøker og mykje anna. Her kunne ein handle både såper, og ostar, bunadsluer og strikkasokker, glasspynt og heklevarer, barnebøker og lokalhistoriske bøker, litt av kvart for mange smakar og ønskjer.

Vi var tilstades på laurdagen og hadde ein flott dag. Det var marknad også søndagen, og då også Algrøy Bygdakor md og underholdt.

Det såg ut til at folk kosa seg på denne vakre plassen, dette året som tidlegare år!

Takk for flotte Kystsogeveker 2014!

Det er utruleg kjekt og viktig for Kystsogevekene å trekke frem alle dei frivillige lag og organisasjonar og enkelsmenneske som står bak alle desse flotte arrangementa som gjev oss alle så mange flotte og gode opplevingar!

Bak kvar modellbåtbygging som ungane kosar seg med å lage, står det organisatorar som lagar treemner og skaffar materialer slik at det skal vere kjapt og kjekt for ungane å lage sit eige fartøy. Bak kvar konsert eller forestilling er det ikkje berre artistar som førebur seg, det er også stolar som skal berast fram, forfriskningar som skal handlast inn, kaker som skal bakast eller vaflar som skal steikast.

Kvar av fjordabåtane som deltek på arrangement har mannskap som stiller opp, fører fartøyet og villig fortel og fomider historie til båten dei brenn for. Mange av dei sit på uvurderleg kunnskap og evne til å  handtere dei gamle maskinane og båtane.

Bak kvar marknad eller messe er det utstillarar, men også ei gjeng med menneske som skal legge til rette for at uststillarar skal kunne selgje varene sine. Det skal leitast fram utstillarar som sel varer som ein ønskjer skal passe til marknaden sin profil, det skal gjerast avtalar, det skal kan hende leggast fram straum, bord, benker, stoler og telt skal på plass. Utstillingar skal organiserast, kontakt med kunstnare, foredragshaldarar og musikarar i forkant, og sjølve det praktiske kring arrangementet.

Det skal lagast plakatar, vaktlister, oppgåver skal fordelast både i forkant og på sjølve arrangementsdagen. I det heile tatt så kan det vere lett å gløyme alt arbeidet og innsatsen som ligg bak og i forkant av sjølve arrangementet, og i tillegg til gjennomføringa når dagen er komen.

Dei skal alle ha heider som står på for å gje oss gode opplevingar og gode møteplassar. Dei ivrar for å syne fram kva dei har å by på og kva dei er stolte av. Dette gjer også at vi føler vi høyrer til, og at her vil vi vere! TUSEN TAKK SKAL DE HA, ALLE SAMAN! 

 

Bileta under får presenterer nokre få av dei hundretals som har stilt opp i løpet av desse vekene:

Halvvegs i Kystsogevekene 2014!

No er årets kystsogeveker halvgått – tre helger med flotte arrangement er over, og tre helger med nye og innhaldsrike arrangement ligg føre oss.

Dei kommande arrangementa dekker eit stort tidsspekter, frå Steinalderhelg, vikinghistorie med Håkonarspel, Middelalder på Bergenhusdagene, Grunnlovsfeiring og Hagefest på Damsgård, til 50-årsjubileum av fleire kommunar, og Fjordabåttid med Ivar Mesaas – Dar kjem Dampen. Både born, unge, vaksne og eldra skal alle få høve til aktivitetar, underhalding, impulsar og opplevingar.

Det vert fiskekonkurransar, barkebåtspikking, hoffskule, flintknakking, pil og bogeskyting, matlaging, vandringar og mykje meir, med andre ord rikeleg med høve til å ta del i ulike aktivitetar. Det vert også høve til å setje seg tilbake og la god underhaldning skylle over seg, og nyte stunden.

Det utruleg kjekt og viktig for Kystsogevekene å trekke frem alle dei frivillige lag og organisasjonar og enkelsmenneske som står bak alle desse flotte arrangementa som gjev oss alle så mange flotte og gode opplevingar!

Bak kvar modellbåtbygging som ungane kosar seg med å lage, står det organisatorar som lagar treemner og skaffar materialer slik at det skal vere kjapt og kjekt for ungane å lage sit eige fartøy. Bak kvar konsert eller forestilling er det ikkje berre artistar som førebur seg, det er også stolar som skal berast fram, forfriskningar som skal handlast inn, kaker som skal bakast eller vaflar som skal steikast.

Bak kvar marknad eller messe er det utstillarar, men også ei gjeng med menneske som skal legge til rette for at uststillarar skal kunne selgje varene sine. Det skal leitast fram utstillarar som sel varer som ein ønskjer skal passe til marknaden sin profil, det skal gjerast avtalar, det skal kan hende leggast fram straum, bord, benker, stoler og telt skal på plass. Utstillingar skal organiserast, kontakt med kunstnare, foredragshaldarar og musikarar i forkant, og sjølve det praktiske kring arrangementet.

Det skal lagast plakatar, vaktlister, oppgåver skal fordelast både i forkant og på sjølve arrangementsdagen. I det heile tatt så kan det vere lett å gløyme alt arbeidet og innsatsen som ligg bak og i forkant av sjølve arrangementet, og i tillegg til gjennomføringa når dagen er komen.

Dei skal alle ha heider som står på for å gje oss gode opplevingar og gode møteplassar. Dei ivrar for å syne fram kva dei har å by på og kva dei er stolte av. Dette gjer også at vi føler vi høyrer til, og at her vil vi vere! 

Sjå heile programmet på kystsogevekene.no

Her viser vi litt bilder frå arrangement som har vore i Kystsogevekene 2014 – så langt…