Kursing

Bloggen er opprettet som ledd i kurs om sosiale medier, og her er  mye å lære! Kurset heter En smak av sosiale mediger  – i Hordaland og her er 23 ting vi skal lære. Jeg forsøker med derfor frem med mange forskjellige typer koblinger og lærer mange nye ord og innretninger. Widgets har jeg lært er en vesentlig ting – det hadde jeg aldri hørt om før. Vel jeg har klart å få inn både RSS feed og Flickr, og laget lydfiler av video. Så gjenstår det å få det ut som podcast.

Det blir Håkonarspel i år!

Fitjar kommune feirer 150-årsjubileum som egen kommune i 2010  og skal ha et variert program hele året igjennom.

I september blir det mulighet å få med seg Håkonarspelet – Kongen med gullhjelmen av Johannes Heggland. Spelet tar utgangspunkt i kongsgarden på Fitjar, og innbefatter både intriger, kjærlighet og kamp om kongsmakt mellom Kong Håkon og Eirikssønnene. Det ender med slaget på Fitjar, der Håkon den Gode, Kongen med gullhjelmen, fikk sitt banesår.

Gleder meg, det blir første gangen jeg får se et Håkonarspel under Kystsogevekene, Håkonarspela som var en av grunnpillarene i Kystsogevekene da de ble startet i 1997. Det er tilsammen fem spel som ble skrevet og fremført i hele regionen, men de siste årene har mange av spela ligget brakk.

De nære båndene mellom Håkonarspela og Kystsogevekene gjenspeiler seg i prosjektets navn i oppstartsfasen, da det het Kulturformidlinga Håkon den Gode, navnet ble seinere skiftet til Stiftinga Kystsogevekene.

Kystsogevekene er i dag en stormønstring av kystkutlur, og har mindre preg av soge, men sogespela er der fortsatt, og 3. og 4. september trekker fitjarbuer igjen i vikingklær og viser frem sin historie og bakgrunn. Gullhjelmen til kongen er fremdeles å finne i den 150-år gamle kommunen sitt våpenskold.

Håkonarspelet er en egen stiftelse, og det vil nok ganske sikkert komme mer informasjon om årets oppsettning og planer på disse sidene etterhvert.

http://www.hakonarspelet.no/

Forside program Kystsogevekene1997

Kystsogevekene programmet for 2010

Nå har jeg begynt å legge inn programmet for Kystsogevekene 2010 på nettsidene, i alle fall de datoene som er klar foreløpig. Det er alt flere av de store arrangementene som har fastsatt dato, som Kanaldagane på Bømlo og Periferifestivalen på Glesnes i Sund. Havsportveka i Austrheim har også fastsatt periode.

Det blir spennende også å høre hva Himmel og hav – ei helg i havgapet, i Brandasund på Bømlo får som dagstitler. De to forgående årene har vi fått med oss både frekk fredag og frodig fredag, mens lørdagene har vært lykkelige og lystige, strålende søndag og solskinns søndag var også flotte dager. Jeg venter spent på hva den kreative gjengen i Brandasund kommer frem til i år – helg i havgapet blir det uansett 20. – 22. august.

www.kystsogevekene.no

Vår ære og vår makt

Det har den siste tiden vært en del gode tv-programmer om kystkultur og hvordan det har preget landet vårt og vår nasjonale identitet. Kystkulturen og sjøfart har vært Vår ære og vår makt. http://www.nrk.no/programmer/sider/vaar_aere_og_vaar_makt/

Disse programmene gir godt innblikk i vår historie som skipsfartsnasjon, som ikke alltid var like positiv for matros og mannskap, men som gav ære og makt til redere og nasjon.

Kystkultur – tradisjon og utvikling…

Mottet til Kystsogevekene er Kystkultur – tradisjon og utvikling… i dette ligger det at kystkultur ikke er noe statisk, og at Kystsogevekene ønsker å favne og vise mange aspekter ved kystkulturen.

På denne bloggen ønsker jeg å få legge til rette for diskusjon og innlegg for å få frem hva folk opplever er kystkultur, og evt hva de mener kystkulturen er representert ved, og hvordan vi evt kan vise frem kystkulturen. I første omgang er denne bloggen en del av et kurs.

Kystsogevekene 2010 starter 14. augsust og vil vare frem til 19. september. I denne perioden blir det stor mønstring av kystkultur i 20 kommuner på Vestlandskysten. Jeg håper at denne bloggen også kan reflektere at det er et engasjement for kystkulturen utenom Kystsogevekene.

Kystkultur – tradisjon og utvikling…